Công ty TNHH Dịch Thuật Thái Lai
Số 66, Đường số 2, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức
TP.HCM, Việt Nam
+84 8 62800687 - +84 8 62800681
Banner 01

Viết nội dung/quảng cáo

Ngoài công việc biên dịch tài liệu, CTL còn cung cấp dịch vụ viết nội dung/quảng cáo do các chuyên viên ngôn ngữ bản xứ tại thị trường mục tiêu cùng làm việc với bộ phận quản lý dự án để đảm bảo truyền đạt đầy đủ thông tin về sản phẩm, phù hợp với yêu cầu của tài liệu và thị hiếu của người tiêu dùng.

copywriting-hero-image