Công ty TNHH Dịch Thuật Thái Lai
Số 66, Đường số 2, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức
TP.HCM, Việt Nam
+84 8 62800687 - +84 8 62800681
Banner about

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát Chất lương

Với CTL, một bản dịch muốn đạt được chất lượng cao phải được thực hiện theo quy trình sau:

  • Tài liệu phải được biên dịch viên chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên ngành dịch sang chính ngôn ngữ bản xứ của mình.
  • Chuyên viên dịch thuật bản xứ sẽ xử lý độc lập với biên dịch viên đã thực hiện bản dịch.
  • Sau đó các chuyên viên ngôn ngữ sẽ hiệu đính lại để đảm bảo yêu cầu về loại hình văn bản, văn phong và văn hóa phù hợp với từng đối tượng mục tiêu.
  • Trước khi giao tài liệu, bộ phận kiểm soát chất lượng (in-house) sẽ đảm bảo mọi tiêu chuẩn về ngôn ngữ, kỹ thuật chất lượng và yêu cầu của khách hàng. 

img_kiem_soat_chat_luong

Bảo mật Thông tin

CTL luôn áp dụng, thực hiện nghiêm ngặt công tác bảo mật thông tin, tài liệu của khách hàng theo quy trình quản lý sau:

  • CTL ký cam kết bảo mật theo yêu cầu của khách hàng. 
  • Tất cả chuyên viên ngôn ngữ và nhân viên có liên quan đến từng dự án sẽ ký cam kết bảo mật với CTL về dự án đó. 
  • Chỉ có người quản lý chịu trách nhiệm chính về dự án được biết tên của khách hàng.
  • Tất cả mọi nhân viên khác sẽ thực hiện dự án với tên được mã hóa. 
  • Tất cả các bản in tài liệu và khách vào công ty đều được giám sát chặt chẽ theo quy trình bảo mật thông tin. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình kiểm soát chất lượng và hệ thống bảo mật của CTL, vui lòng liên hệ Phòng Phục vụ Khách hàng.

muctieu_vn