Công ty TNHH Dịch Thuật Thái Lai
Số 66, Đường số 2, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức
TP.HCM, Việt Nam
+84 8 62800687 - +84 8 62800681
Banner 01

Biên dịch

CTL đảm nhận chuyển ngữ - biên dịch các ngôn ngữ với nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau.

Trước khi tiến hành và trong quá trình biên dịch, quản lý dự án của chúng tôi luôn đề nghị thảo luận với khách hàng để có được bản chuyển ngữ chính xác nhất, phù hợp với chiến lược của dự án, mục đích sử dụng và đối tượng áp dụng của tài liệu.

Tài liệu được đưa đến CTL sẽ do biên dịch viên đúng chuyên ngành chuyển sang chính ngôn ngữ bản xứ của họ. Đó là những người sinh trưởng tại quốc gia mà quý khách cần truyền đạt thông tin tới để đảm bảo mục đích chuyên ngành, môi trường sử dụng, loại hình thông tin và tính thời đại của thông điệp. 

img_service

Sau đó, tài liệu sẽ được người bản xứ thứ hai chỉnh sửa ngữ nghĩa độc lập với biên dịch viên đã thực hiện bản dịch. Tài liệu sẽ được các chuyên viên ngôn ngữ tiếp tục hiệu đính lại để đảm bảo yêu cầu về loại hình văn bản, văn phong và văn hóa phù hợp với từng đối tượng mục tiêu và yêu cầu của khách hàng.  

Tất cả các bản dịch đều được quản lý qua hệ thống kiểm soát chất lượng kết hợp với phương tiện kỹ thuật, công nghệ tin học hỗ trợ dịch thuật tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính đồng nhất của thuật ngữ trong mọi tài liệu chuyên ngành, đặc biệt là với những dự án lớn để đạt mục tiêu đúng thời hạn, giá cả cạnh tranh và giá trị cao nhất. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Phục vụ Khách hàng.