Công ty TNHH Dịch Thuật Thái Lai
Số 66, Đường số 2, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức
TP.HCM, Việt Nam
+84 8 62800687 - +84 8 62800681
Banner about

Nhân viên

Gửi hồ sơ trực tuyến bằng cách điền vào mẫu dưới đây:
Họ và tên (*)
Tuổi (*)
Giới tính (*)
Địa chỉ (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Trình độ/bằng cấp (*)
Kinh nghiệm
Bản dịch sample
Bản dịch sample chỉ cho phép file văn bản (Word, Excel, PDF ...) . Tổng dung lượng < 20 MB
Mã bảo vệ (*)