Công ty TNHH Dịch Thuật Thái Lai
Số 66, Đường số 2, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức
TP.HCM, Việt Nam
+84 8 62800687 - +84 8 62800681
Banner slide 01
GIỚI THIỆU VỀ CTL
CTL là công ty dịch vụ ngôn ngữ và dịch thuật chuyên cung cấp các giải pháp sáng tạo với nhiều ngôn ngữ và các lĩnh vực chuyên ngành cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại Việt Nam, Đông Nam Á và trên toàn thế giới, với phương châm:
“Chất lượng Hàng đầu – Phát triển Bền vững”